Yetkinlik Modeli Tasarımı

Yetkinlik Nedir?
Yetkinlikler mükemmel performansı elde etmede ayırt edici bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan davranışlardır.

Bilgi: İş için gerekli, kazanılabilen ve deneyimlerle geliştirilebilen öğrenimlerdir.
Beceri: Bilgi ve yeteneğin, deneyimle iş yapabilme kabiliyetine dönüştürülmesidir.
Tutum: Kültür, çevre ve farklı bakış açılarından etkilenen, değişimi ve ölçümü zor, davranış ve tepkilerimize yön veren ve fark yaratan özelliklerdir.

Yetkinlik Modeli Nedir?
Yetkinlik modelinin tanımlanması ve gelişim faaliyetlerinin bu model üzerinden oluşturulması organizasyona çeşitli şekillerde değer katabilir:
– Temel beceriler ve değerler ile organizasyonun tamamında beklenen davranışların belirlenip, yayılımını ve sürdürülebilirliği sağlanır.
– Bilgi-becerileri ve fonksiyonel yetkinlikler ile iş hedeflerinin nasıl performansa dönüştürüleceği ve ölçüleceği konusunda çalışanlara yol gösterici olur.
– Liderlik yetkinlikleri ile insan yönetiminde hangi davranışların beklendiği ve ölçüleceği konusunda yöneticilere yol gösterici olur.
– Şirketin tüm yetenek yönetimi sürecine (kariyer, işe alım, performans vb.) girdi sağlar.
– Eğitim ve gelişim süreçlerinizi destekleyen gelişim programlarının tasarlanması, şirketin gelişim önceliklerinin belirlenmesi hatta eğitim bütçesine oluşturulmasına değer olur.
– Şirket stratejilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için organizasyonunuzun yeteneklerini anlamanızı sağlar.

Bu faydaları sağlayabilmek için, yetkinlik modeli tasarlarken, iş ve kişi özelliklerinin yanı sıra yetenek-karması için organizasyonel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Nasıl Bir Süreç İzliyoruz?
Yetkinliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çözümümüz farklı iş alanlarına ve yapılarına sahip şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmektedir.

Yönetim Ekibi Görüşmeleri
İlk adım olarak, şirket stratejilerini-hedeflerini, iş süreçlerini, iş yapış şekillerin, iş görev tanımlarını ve beklentileri, çalışanların kişisel özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini tanımlamak ve analiz etmek için yönetim ekibini görüşmeleri ile başlıyoruz.

Çalışan Görüşmeleri
Çalışanları sürece dahil etmek, modelin geliştirilmesinde önemli bir faktördür. Çalışanlar ile görev tanımları, günlük iş rutinleri, kariyer yolları, zorluklar, öğrenme ve sorun çözme süreçleri gibi konu başlıklarında birebir veya grup olarak görüşmeler yapıyoruz.

Yetkinlik Modelinin Tasarlanması
Bu aşamada yaptığımız görüşmeler, çalıştaylar, toplantılar ve elimizdeki dokümanlar üzerinden yönetim ve karar seviyelerinin onay verdiği ve doğruladığı bir model oluşturuyoruz.

Bu model sonucunda;
– Şirketin geneline yönelik temel yetkinliklerin, liderlik yetkinliklerinin (bireysel, doğrudan, örgütsel, stratejik), fonksiyonlar veya iş aileleri için seviyelendirilmiş fonksiyonel yetkinliklerin ve seviyelendirilmiş olarak bilgi-becerilerin tanımları (yetkinlik sözlüğü),
– Bilgi-beceri seviyeleri arasındaki geçiş parametreleri
– Tüm yetkinlikler için gelişim önerileri
oluşturulmaktadır.

Yetkinliklerin Yayılması, Ölçülmesi ve Geliştirilmesi
Model oluşturulduktan sonra;
– Modelin performans sistemi veya diğer insan kaynakları süreçleri (işe alım, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim vb.) ile entegre edilmesi,
– Organizasyondaki yetkinlik açıklarının ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi (eğitim ihtiyaç analizi),
– Gelişim programlarının oluşturulması, iç eğitmen ve konu uzmanlığı süreçlerinin tasarlanması, eğitim tasarımlarının yapılması, iletişim ve yaygınlaştırma-tutundurma alanlarda da danışmanlık desteği sağlayabiliyoruz.

İlgilendiğiniz konular veya ihtiyaçlarınız ile ilgili gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşabilirsiniz.