Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Son 20-25 yılda kurumsal eğitim birkaç önemli değişimden geçti. 1980’ler ve 1990’ların başları, kurumsal üniversite dönemiydi. Şirketler, teknik, davranışsal ve liderlik alanlarında çalışanlarının becerilerini geliştirmek için merkezi eğitim fonksiyonları oluşturdular. Ekonomi büyüyordu, böylece şirketler bu fonksiyonlara yatırım yapıp, çalışanlarının gelişimini destekleyecek uzun vadeli gelişim programları oluşturdular.

Bunu internet ve e-öğrenmeye odaklanılan bir on yıl izledi. Şirketler, günümüzdeki eğitim yönetim sistemlerine göre çok karmaşık ve etkileşim imkanı sağlamayan sistemler ve binlerce çevrimiçi eğitim satın aldılar veya bir içerik üretim firması aracılığı ile geliştirdiler.

Günümüzde ise üçüncü bir çağın başladığını söyleyebiliriz: İnformal Eğitimin Yaygınlaşması.

Bu değişim; teknolojik imkanların, toplumsal mobilitenin artması ve büyük miktarda içeriği kolayca depolama ve arama imkanının bir sonucudur. Buna birçok şirketin son zamanlarda bütünleşmiş yetenek yönetimine yaptığı yatırım ve aynı anda dört nesil çalışanın da iş hayatında yer alması eklenmiştir.

Bu yeni dönemde kurumsal öğrenmenin, çalışan odaklı, sürekli, kişiler veya gruplar arasında, ihtiyacı anlık olarak karşılayabilecek şekilde yalın bilgiye erişim imkanı veren teknolojilerden / sistemlerden oluşması bekleniyor. Öğrenmenin çoğu, çalışanın talebi üzerine kullanılan kaynaklar, simülasyonlar, sosyal öğrenme ve oyunlaştırma (gamification) gibi informal yöntemlere dayanmaktadır.

E-öğrenme çağında olduğu gibi teknoloji yine büyük bir rol oynuyor. Bugün yaklaşık 175 milyon insanın Facebook’ta ve 40 milyondan fazla profesyonelin de LinkedIn’de hesabı bulunuyor. Dünyada 1 milyardan fazla cep telefonu var. Şirketler kaynaklara hızlı ve kolay erişim için genellikle blogları, wikileri ve portalları kullanıyorlar.

Eğitim ve gelişim yöneticileri halen teknik, davranışsal ve liderlik yetkinlerine yönelik liderlik programlar oluşturmaktan sorumlu olsa da, artık aynı zamanda geniş bir yelpazedeki informal öğrenme araçlarının ve kaynaklarının sunucusu ve mimarları konumundalar.

Formal eğitim hala eğitim programlarını için uygun görülse de, informal eğitim çok daha fazla baskın hale geliyor. Daha fazla maliyet ve zaman tasarruflu sağlamanın yanı sıra, informal öğrenme, öğrenmenin gerçekleşmesini de destekliyor. Bir çok araştırma, işle ilgili öğrenmenin yaklaşık yüzde 20’sinin formal, geleneksel eğitim yoluyla ve yüzde 80’inin informal ya da iş üzerinde meydana geldiğini tahmin ediyor. Bu noktada stratejik eğitim planlama sürecinde, kurumsal akademiler bir an önce informal öğrenmeyi de eğitim ve gelişim süreçlerine dahil etmek durumdalar.

Bersin & Associates informal öğrenmenin kurumsal eğitimdeki yükselişi doğrultusunda Kurumsal Öğrenme Yapısı’nı (Enterprise Learning Framework) güncellemek durumunda kaldı.

Grafikte, öğrenme organizasyonlarının odaklanması gereken altı öğrenme alanı gösterilmektedir:
– Eğitim ve Gelişim Programları (Learning Programs)
– Hedef Kitleler ve Çevre (Audiences & Environment)
– Yaklaşımlar (Approaches)
– Disiplinler (Disciplines)
– Araçlar ve Teknoloji (Tools & Technology)
– Kültür (Culture)

Bu alanlar yeni değil, ancak informal öğrenme çağında bunları farklı düşünmemiz gerekiyor. İnformal öğrenmeyi yaygınlaştırdıkça, bu alanları entegre bir bütün olarak düşünmelisiniz ve program planlaması yaparken her birini dikkate almalısınız. Bu süreç mevcut eğitim programı yapısını değiştirdiği için zor görülüyor olabilir. Ancak eğitim ve gelişimin temeline inip, hali hazırda bildiğimiz öğrenme araçlarını bir araya getirirsek, bu yeni kurumsal eğitim dalgasını yönetebilir ve kuruluşlarımızın her zamankinden daha fazla rekabetçi hale gelmesine yardımcı olabiliriz.

Kurumsal eğitime yol verecek kişiler olarak, sınıf ve e-öğrenme kataloğunun ötesine geçmeli ve bu yeni dönemi benimsemeliyiz.

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.