Stratejik Eğitim ve Gelişim Yönetimi: İlk Adımlar

Yılın son aylarının gelmesi ile birlikte eğitim birimleride gelecek yıl için veya daha uzun vadeli strateji planları oluşturmaya başlıyorlar. Bu yazımda şirket stratejileri ile entegre olabilecek stratejim eğitim ve gelişim yönetimi yapılarına geçebilmek için en azından temel seviyede yapılabilecekleri kısaca özetlemek istedim.

Stratejik eğitim ve gelişim yönetimi bir şirketin hedeflerini ve stratejilerini gerçekleştirmesine yardımcı olması için gerçekleştirmesi gereken öğrenmeyle ilgili eylemlerdir. Bu öğrenme yeni bir alana gelişmek olabileceği gibi, mevcut deneyimlerin tekrar öğrenilmesi ve organizasyon kültürü oluşturmak da olabilir.

Stratejik eğitim ve gelişim yönetimi şirketin endüstrisi, hedefleri, kaynakları, kültürü (şirket kültürü veya öğrenme kültürü), yönetim yapısı veya yetkinliklerine göre şirketten şirkete değişmektedir. Bir eğitim ve gelişim profesyoneli olarak bizim en temel görevimiz; şirketin hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve sürdürülebilir olmasını nasıl sağlayabileceğimizi anlatmak olacaktır.

Stratejik Eğitim ve Gelişim Yönetimi ve Uygulamaları

Şirketler eğitim ve gelişim stratejilerini oluştururken aşağıda görebileceğiniz ana başlıklardan bir veya birkaçına odaklanıp, bu doğrultuda faaliyetlerini şekillendiriler. Ben sizler ile birkaç örnek paylaşmak istedim. Liste şirketin faaliyet alanı, eğitim bütçesi, gelişim kaynakları gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.

Gelişim Faaliyetleri için Alternatifler Oluşturmak
– Oyunlaştırma (Gamification) ve sosyal öğrenme araçlarının kullanımı
– Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı
– İnformal öğrenmenin kolaylaştırılması
– Daha fazla kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatı sunulması

Hedef Kitlemizi Genişletmek
– Müşterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanlarının eğitilmesi
– Çalışanlara daha fazla eğitim ve gelişim olanakları verilmesi
– Gelişim faaliyetlerine katılımının şirket içinde teşvik edilmesi

Çalışanların Öğrenme Hızının ve Çevikliğini Arttırmak
– İhtiyaçların ve yüksek kaliteli öğrenme çözümlerinin hızla belirlenmesi
– Eğitim programlarının geliştirilmesi süresinin kısaltılması
– Öğrenme kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunda ulaşmanın kolaylaştırılması

Müşteri Hizmetlerini Geliştirmek
– Çalışanların ürün ve hizmet hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
– Çalışanların müşteri ile etkileşim kuracak becerilere sahip olmasının sağlanması

Gelişme Fırsatları Tanımak ve Çalışanları Aktarmak
– Yöneticilerin ekiplerinin, çalışanların ise kendi gelişimlerinin sorumluluğunu almasının sağlanması
– Eğitim ve gelişimin çalışanların mevcut işlerindeki ihtiyaçlarını ve gelişme ihtiyaçlarını karşılamasının sağlanması

Bilgiyi Elde Etmek ve Yayılmasını Sağlamak
– Bilgiye (süreç, deneyimi) sahip çalışanlardan bilgi edinilmesi
– Bilginin yerinde düzenlenmesi ve saklanması
– Konu uzmanlığı ve iç eğitmenlik yapısının oluşturulması
– Bilgiyi erişebilir kılmak için yöntemler sunulması

Eğitim ve Gelişimi, Şirketin Stratejik Doğrultusuna Uygun Hale Getirmek
– İhtiyaç duyulan bilgi, beceri, yetenek veya yetkinliklerin belirlenmesi
– Mevcut eğitim ve geliştirme programlarının şirketin stratejik ihtiyaçlarını karşılamasının sağlanması

Öğrenmenin İşe Aktarımının Desteklenmesi
– Zaman, kaynak ve donanım eksikliği gibi öğrenme kısıtlamalarının ortadan kaldırılması
– Takım çalışmasını, işbirliğini, yaratıcılığı ve bilgi alışverişini desteklemeye yönelik fiziksel mekan ayrılması
– Çalışanların öğrenmenin önemini anlamasının sağlanması
– Yöneticilerin eğitim, geliştirme ve öğrenmeyi desteklemelerinin sağlanması

Son olarak bazı kritik noktalara da değinmek istiyorum. Stratejik bir eğitim ve gelişim yapısı kurabilmek için bu alanda çalışan kişilerin aşağıdaki soruların cevaplarını biliyor ve çözüm sunabiliyor olması gerekmektedir.
– Şirketin vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri nedir? İş stratejisi, insan kaynakları stratejisi, eğitim ve gelişim stratejisi vizyon, misyon ve hedefleri arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır.
– Şirketin bugünkü hedeflerine ve orta-uzun vadeli stratejilerine ulaşabilmesi için hangi yetkinlikler kritik hale gelecektir? Bu yetkinliklerin hangileri şirkette bulunmaktadır.
– Yeteneklerin çekilmesi, elde tutulması ve geliştirilmesi için hangi eğitim ve geliştirilme faaliyetleri gerekmektedir? Eğitim birimine düşen marka oluşturma gibi sorumluluklar var mıdır?
– Üst yönetimin eğitim ve gelişim faaliyetlerini desteklemesini nasıl sağlarız?

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.