Şirket İçi Veri Toplama Yöntemleri

İhtiyaç analizi sürecini sizle bu yazımda paylaşmıştım. Bir istatistikçi olarak ihtiyaç analizinin kalitesini belirleyen en önemli faktörün verinin nasıl toplandığı olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bu yazımda sizler ile veri toplama sürecinde kullanabileceğiniz yöntemleri ve bu yöntemlerin özelliklerini paylaşmak istiyorum.

İşbaşında Gözlem
– İş akışlarının (özellikle müşteri davranışı gibi dış etkenlerin bulunmadığı ortamlarda) sürecin yerinde gözlemlenmesini sağlar.
– Gözlem kişilerin davranışlarını etkileyebilir. Bu nedenle yönetsel ve davranışsal yetkinliklerin gözlemi doğru sonuçlara yönlendirmeyebilir.
– Gözlem yapan kişinin yapılan işle ilgili bilgi sahibi olmaması gerekir.
– Sayısal veri yerine niteliksel veri sağlar.
– Tüm işler belirlenen zaman aralığında gözlemlenemeyebilir.

Birebir Görüşmeler
– Detaylı veri alınmasını sağlar.
– Diğer veri toplama yöntemleri ile elde edilen bilgilere temel teşkil eder ya da bu bilgileri doğrular.
– En fazla zaman alan ve masraflı olan yöntemdir.
– Görüşmeyi etkili bir şekilde yönlendirmek için deneyimli bir görüşmeciye ihtiyaç vardır.
– Konunun bireysel düşüncelerden arınması ve görüşmenin kapsamından uzaklaşmaması için çok iyi bir hazırlık yapılması ve ek veri kaynaklarının kullanılması gerekmektedir.

Odak Grup Çalışmaları
– Grup dinamiği yeni fikirlerin beyin fırtınası halinde ortaya konmasını sağlar.
– Eşit seviyedeki çalışanların aynı grupta olmaları açık geribildirim alınmasını kolaylaştıracaktır.
– Çalışanlar birebir görüşmelere oranla kendilerini daha rahat hissedebilir (grubun çözülmesi için zaman gerekebilir).
– Farklı ünvanlı çalışanların olduğu gruplar katılım oranını hiyerarşik seviyeye paralel olarak değiştirebilir.
– Konunun bireysel düşüncelerden arınması ve görüşmenin kapsamından uzaklaşmaması için çok iyi bir hazırlık yapılması ve ek veri kaynaklarının kullanılması gerekmektedir.

Anketler
– Geniş bir kitleden geri bildirim alınmasını sağlar.
– Görüşmecilerin soru sorma şekillerinden kaynaklanan önyargılar engellenir.
– Verilerin toplanması ve analizi kısa zamanda gerçekleştirilir.
– Sayısal veri sağlar.
– Zaman kısıtı olan projelerde rahatlıkla kullanılabilir.
– Elektronik ortamda gerçekleştirildiğinde zamanın etkin kullanımı ve bilgi güvenirliği sağlanabilir.
– Spesifik veri sağlama şansı çok azdır.
– Objektif ve istatistiksel olarak geçerli olması için dikkatlice tasarlanması gerekmektedir.
– Yüzyüze yapılan görüşmeler gibi detaylı veri sağlamaz.
– Analiz sonuçlarının yorumlanması için çalışan yorumları da gerekmektedir.

Performans Değerlendirme / 360º Geri Bildirim
– Kişi bazında gelişim alanlarının belirlenmesinde faydalıdır.
– Performans değerlendirme genel insan kaynakları süreçlerinin içinde bulunduğundan verinin toplanması için ek maliyet gerekmemektedir. Ancak eğitim ihtiyacını belirlemek için de kullanılmadığından derinlemesine bilgi sağlamaz.
– Kişisel verilerin toplamı grubun veya ekibin genel etkinliğini yansıtmayabilir.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyet Anketleri
– Kurumun geliştirilebilecek noktalarıyla ilgili dışarıdan bir bakış açısı sağlar.
– Fikir geliştirmeye destek olur.

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.