yetkinlik-modeli-tasarimi

Yetkinlik Modeli Tasarımı

Yetkinlikler mükemmel performansı elde etmede ayırt edici bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan davranışlardır.

Bilgi: İş için gerekli, kazanılabilen ve deneyimlerle geliştirilebilen öğrenimlerdir.
Beceri: Bilgi ve yeteneğin, deneyimle iş yapabilme kabiliyetine dönüştürülmesidir.
Tutum: Kültür, çevre ve farklı bakış açılarından etkilenen, değişimi ve ölçümü zor, davranış ve tepkilerimize yön veren ve fark yaratan özelliklerdir.

Yetkinlik modelinin tanımlanması ve gelişim faaliyetlerinin bu model üzerinden oluşturulması organizasyona çeşitli şekillerde değer katabilir:
– Temel beceriler ve değerler ile organizasyonun tamamında beklenen davranışların belirlenip, yayılımını ve sürdürülebilirliği sağlanır.
– Bilgi-becerileri ve fonksiyonel yetkinlikler ile iş hedeflerinin nasıl performansa dönüştürüleceği ve ölçüleceği konusunda çalışanlara yol gösterici olur.
– Liderlik yetkinlikleri ile insan yönetiminde hangi davranışların beklendiği ve ölçüleceği konusunda yöneticilere yol gösterici olur.
– Şirketin tüm yetenek yönetimi sürecine (kariyer, işe alım, performans vb.) girdi sağlar.
– Eğitim ve gelişim süreçlerinizi destekleyen gelişim programlarının tasarlanması, şirketin gelişim önceliklerinin belirlenmesi hatta eğitim bütçesine oluşturulmasına değer olur.
– Şirket stratejilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için organizasyonunuzun yeteneklerini anlamanızı sağlar.

Bu faydaları sağlayabilmek için, yetkinlik modeli tasarlarken, iş ve kişi özelliklerinin yanı sıra yetenek-karması için organizasyonel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Nasıl Bir Süreç İzliyoruz?

Yetkinliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çözümümüz farklı iş alanlarına ve yapılarına sahip şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmektedir.

İlk adım olarak, şirket stratejilerini-hedeflerini, iş süreçlerini, iş yapış şekillerin, iş görev tanımlarını ve beklentileri, çalışanların kişisel özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini tanımlamak ve analiz etmek için yönetim ekibini görüşmeleri ile başlıyoruz.

Çalışanları sürece dahil etmek, modelin geliştirilmesinde önemli bir faktördür. Çalışanlar ile görev tanımları, günlük iş rutinleri, kariyer yolları, zorluklar, öğrenme ve sorun çözme süreçleri gibi konu başlıklarında birebir veya grup olarak görüşmeler yapıyoruz.

Bu aşamada yaptığımız görüşmeler, çalıştaylar, toplantılar ve elimizdeki dokümanlar üzerinden yönetim ve karar seviyelerinin onay verdiği ve doğruladığı bir model oluşturuyoruz.

Bu model sonucunda;
– Şirketin geneline yönelik temel yetkinliklerin, liderlik yetkinliklerinin (bireysel, doğrudan, örgütsel, stratejik), fonksiyonlar veya iş aileleri için seviyelendirilmiş fonksiyonel yetkinliklerin ve seviyelendirilmiş olarak bilgi-becerilerin tanımları (yetkinlik sözlüğü),
– Bilgi-beceri seviyeleri arasındaki geçiş parametreleri
– Tüm yetkinlikler için gelişim önerileri
oluşturulmaktadır.

Model oluşturulduktan sonra;
– Modelin performans sistemi veya diğer insan kaynakları süreçleri (işe alım, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim vb.) ile entegre edilmesi,
– Organizasyondaki yetkinlik açıklarının ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi (eğitim ihtiyaç analizi),
– Gelişim programlarının oluşturulması, iç eğitmen ve konu uzmanlığı süreçlerinin tasarlanması, eğitim tasarımlarının yapılması, iletişim ve yaygınlaştırma-tutundurma alanlarda da danışmanlık desteği sağlayabiliyoruz.

Kurumsal akademiler ile ilgili aşağıdaki yazılarımı inceleyebilirsiniz.

 • Zor Zamanlarda Şirketlerin Yanındaki Güç: Kurumsal Gelişim

  Ülke ekonomimiz zor bir dönemden geçiyor. Döviz kurlarındaki artış ve piyasalardaki belirsizlik pek çok firmanın eğitim ve gelişim bütçelerini kısmasına neden oldu. Oysa araştırmalar ve deneyimlerimiz iyi yürütülen bir eğitim ve gelişim stratejisinin önemli bir rekabet avantajı sağlayabileceğini gösteriyor. Bazı sektörlerde eğitim ve gelişim organizasyon için en önemli rekabet faktörü bile olabilir. Ben de sizinle

  02/09/2018
 • İşyerinde Öğrenmeye Geçmek

  Farklı sektörlerden birçok şirket ile gelişim programları üzerinde çalışıyoruz. Bu programların sürdürülebilirliği ve işe aktarımını sağlayabilmek için tüm paydaşların katıldığı bir işyerinde öğrenme sürecinin kritikliğini konuşuyor ve uygulanmasını sağlıyoruz. Ben de bu yazında işyerinde öğrenmeye geçmek için faydalı olacağını düşündüğüm adımları paylaşacağım. Öncelikle aşağıdaki şekilde, öğrenmenin gerçekleştiği bazı temel yolları haritalandırdım. Geçmişte eğitim birimleri yapılandırılmış,

  12/08/2018
 • 2020 Yılında Sahip Olunması Gereken En Önemli Yetkinlikler

  Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) geçtiğimiz günlerde yayınladığı “2020 Yılında Sahip Olunması Gereken En Önemli Yetkinlikler” raporuna göre günümüzde en çok gereksinim duyduğumuz yetkinliklerin %35’i değişecek.

  10/07/2018
 • KoçSistem Yetenek Yönetim Sistemi “Orion”

  #ikbloggerlarışirketlerde projesi kapsamında Türkiye’nin en köklü ve lider yerli sermayeli bilgi teknolojileri şirketi olan KoçSistem’e misafir oldum ve İnsan Kaynakları Direktörü Vedat Korkmaz ve Ücretlendirme ve Yan Haklar Yöneticisi Burcu Özüiyi Gülaç’dan KoçSistem Yetenek Yönetim Sistemi “Orion”u dinledim.

  08/07/2018
 • Eğitim İhtiyaç Analizi

  Eğitim ihtiyacı, bir çalışanın görevinin gerektirdikleri ile mevcut bilgi ve becerileri arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Eğitim ihtiyaç analizi kapsamında, öncelikle çalışanın mevcut durumu ile hedeflenen durumu arasındaki fark belirlenmekte, ardından söz konusu farkın ne kadarının gelişim ile giderilebileceği tespit edilmektedir. Bu süreçte, çalışanların eğitim isteklerinin değil, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

  05/07/2018
size nasıl yardımcı olabilirim?

Kurumsal akademilerin kurulması, geliştirilmesi, gelişim okullarının tasarlanması, iç eğitmen veya konu uzmanları ile eğitimlerin tasarlanması, eğitim teknolojileri çözümlerinin gelişim yapısına entegre edilmesi, teknik ve davranışsal yetkinliklerin tanımlanması ve gelişim yollarının oluşturulması için çalışıyorum. Siz de ihtiyaçlarınız veya işbirliği imkanları için bana ulaşabilirsiniz.

Kurumunuzda ihtiyacınız olan tüm gelişim ihtiyaçları için bize ulaşabilirsiniz.