gelisim-planlama

Gelişim Planlama

1980’lerin sonunda küreselleşmenin ortaya çıkması ve şirketler arası rekabetin artmasından günümüze kadar belki de tüm yönetim akımlarının ortak olarak birleştiği konu çalışanların mesleki gelişiminin kurumlara olan katkısı. Endüstri 4.0’ın ve geleceğin mesleklerinin / yetkinliklerinin konuşulduğu günümüzde ise mesleki eğitimin ilerisine gidilerek sürekli gelişim ve öğrenme kültürü oluşması çok önemli hale gelmiş durumda.

Gelişim planlama da çalışanların yetkinliklerine, performanslarına, dikey – yatay kariyer yollarına, kurumun hedeflerine veya stratejilerine yönelik gelişim açıklarını kapatmayı sağlayan gelişim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Nasıl Bir Süreç İzliyoruz?

Gelişim planlama sürecimize ihtiyaç analizi ile başlıyoruz. Bu aşamada yönetim ve çalışanlar ile birebir görüşmeler ve odak grup çalışmaları yaparak, kurumun stratejilerini, hedeflerini, zorlandığı alanları, dönüşüm ihtiyaçlarını, fonksiyonların ve bireylerin ihtiyaçlarını analiz ediyoruz ve kritik gelişim ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyoruz.

Ortaya çıkan gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, kurum genelindeki gelişim ihtiyaçlarını, farklı seviyeler için ortak gelişim ihtiyaçlarını, fonksiyonel ve bireysel gelişim ihtiyaçlarını kapatmayı sağlayacak çözümleri geliştiriyor, gerekli durumlarda eğitim süreçlerini güncelleyip, teknolojiyi, iç kaynaklı eğitimleri ve bireysel öğrenme faaliyetlerini kullanan 10-20-70 disiplinine uygun gelişim yapısı oluşturuyoruz.

Size Neler Sunabiliriz?

– Gelişim planlama sürecini, çalışan deneyimi projesi olarak ele alıp, tasarlayabiliriz.
– Kurumsal, bireysel ve fonksiyonel gelişim planları oluşturabiliriz.
– İç eğitmenlik, konu uzmanlığı, yönetim seviyesinin de katıldığı “leaders as teachers” yapısı kurabiliriz.
– Güncel eğitim teknolojileri ve gelişim faaliyetleri ile entegre gelişim kataloğu oluşturabiliriz.
– Yetkinliklerinizi ve kurum ihtiyaçlarınızı analiz edebiliriz.

Kurumsal akademiler ile ilgili aşağıdaki yazılarımı inceleyebilirsiniz.

 • Öğrenme Kültürü Oluşturma

  Son dönemlerde şirketlerde geliştirdiğimiz uygulamalarda veya gelişim programlarıda sürdürülebilirlik için “öğrenme kültürü”nün önemini daha fazla konuşmaya başladık. Ben de öğrenme kültürü olan organizasyonların, daha yüksek iş sonuçlarına sahip olduklarına inanıyorum. Bununla birlikte öğrenme kültürü tam olarak nedir? Şirketinizin böyle bir kültüre sahip olup olmadığını nasıl anlarsınız? Daha da önemlisi, öğrenme kültürünü nasıl oluşturabilirsiniz? Gibi konulara

  03/08/2018
 • Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

  Son 20-25 yılda kurumsal eğitim birkaç önemli değişimden geçti. 1980’ler ve 1990’ların başları, kurumsal üniversite dönemiydi. Şirketler, teknik, davranışsal ve liderlik alanlarında çalışanlarının becerilerini geliştirmek için merkezi eğitim fonksiyonları oluşturdular. Ekonomi büyüyordu, böylece şirketler bu fonksiyonlara yatırım yapıp, çalışanlarının gelişimini destekleyecek uzun vadeli gelişim programları oluşturdular.

  11/07/2018
 • Stratejik Eğitim ve Gelişim Yönetimi: İlk Adımlar

  Yılın son aylarının gelmesi ile birlikte eğitim birimleride gelecek yıl için veya daha uzun vadeli strateji planları oluşturmaya başlıyorlar. Bu yazımda şirket stratejileri ile entegre olabilecek stratejim eğitim ve gelişim yönetimi yapılarına geçebilmek için en azından temel seviyede yapılabilecekleri kısaca özetlemek istedim. Stratejik eğitim ve gelişim yönetimi bir şirketin hedeflerini ve stratejilerini gerçekleştirmesine yardımcı olması için

  04/07/2018
 • Kurumsal Eğitimin Tanımı ve Amacı

  Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir. (Kaynak: Wikipedia) Eğitim ve gelişim faaliyetleri ile amaçlanan, insan kaynağını en verimli performansı sergileyecek hale getirerek, kurumun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktır. Kurumun verimlilik ve

  03/07/2018
size nasıl yardımcı olabilirim?

Kurumsal akademilerin kurulması, geliştirilmesi, gelişim okullarının tasarlanması, iç eğitmen veya konu uzmanları ile eğitimlerin tasarlanması, eğitim teknolojileri çözümlerinin gelişim yapısına entegre edilmesi, teknik ve davranışsal yetkinliklerin tanımlanması ve gelişim yollarının oluşturulması için çalışıyorum. Siz de ihtiyaçlarınız veya işbirliği imkanları için bana ulaşabilirsiniz.

Kurumunuzda ihtiyacınız olan tüm gelişim ihtiyaçları için bize ulaşabilirsiniz.