egitim-tasarimi

Eğitim Tasarımı

Eğitim Tasarımı, bilgi ve becerilerin kazanılması ve uygulanması için öğrenme deneyimlerinin ve materyallerinin (eğitim dokümanı, sunumu, uygulaması vb.) oluşturulmasıdır. Eğitim tasarımı genel olarak ihtiyaçların belirlenmesi, öğrenim sürecinin veya yapısının tasarlanması, içerik veya materyal geliştirme ve sürecin etkinliğinin değerlendirilmesi aşamalarından oluşur ve eğitim müfredatının oluşturulması için pratik ve sistematik bir süreç sağlar.

Günümüzde ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), Cathy Moore’s Action Mapping, Dick and Carey Model, Kemp Design Model, Merrill’s First Principles of Instruction, SAM (Successive Approximation Model) ve Agile – Rapid Prototyping modelleri kullanılmak ile birlikte, en çok ADDIE ve SAM kullanılmaktadır.

Neden Eğitim Tasarımı?

– Özellikle operasyonel veya teknik eğitimlerin iç kaynaklar ile verilmesini sağlar.
– Kurumsal bilginin yazılı hale getirilmesi ile şirketin bilgi ve deneyimini tüm çalışanları ile paylaşmasını sağlar.
– Global veya dağınık yapıdaki organizasyonlarda verilen eğitimlerde standartlaşma sağlar.
– Kalıcılığı arttıran ve katılımcı odaklı bir eğitim yapısı oluşturur.
– Birimler arası işbirliğini ve problem çözme kültürünü arttırır.
– Eğitim maliyetlerinden verimlilik sağlar.

Eğitim Tasarımı Sürecimiz

Analiz aşamasında birebir görüşmeler, yerinde gözlem veya odak grup çalışmaları ile kurumunuzun ihtiyaçlarını, eğitim alacak hedef kitlenin durumunu, konu uzmanlığı ve iç eğitmen ihtiyaçlarının analizini gerçekleştiriyoruz.

Tasarım ve geliştirme aşamasında; gelişim ihtiyacınızı ve hedef kitlenin hazır bulunuşluğuna uygun gelişim modelini belirliyor, sunum, eğitim dokümanı, eğitmen notları, sınav, uygulama, vaka çalışması gibi öğrenme yöntemleri ve materyallerini geliştiriyor, iç kaynaklı bir eğitim ise iç eğitmenlerinizi eğitim için hazırlıyoruz.

Değerlendirme aşamasında ise yerinde gözlem, katılımcı değerlendirmesi, sınav, uygulama, yönetici geribildirimleri veya iş performansı analizi ile ilgili gelişim çözümünün başarılı olup olmadığını ölçüp, raporluyoruz.

Tüm bu aşamalar tamamlandığında ise kurum geneline yayılması ve gerekiyorsa global hale getirilmesi için çalışıyoruz.

Size Neler Sunabiliriz?

– Mevcut eğitim ve gelişim süreçlerinizin gözden geçirilmesi.
– Eğitim ve gelişim prosedürlerinizin ve dokümanlarının oluşturulması.
– Şirketin kurumsal bilgi ve deneyimini dokümante edecek eğitim tasarımı çalışmalarının yapılması, konu uzmanlarının veya iç eğitmenlerin seçilmesi veya geliştirilmesi.
– Eğitim dokümanlarınızın, sunumlarınızın ve katılımcı notlarınızın hazırlanması.
– Öğrenme deneyimi ve deneyim tasarımı çalışmalarının yapılması.
– Örgütsel, fonksiyonel veya bireysel ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması.
– Eğitim içi uygulamalarının, oyunların veya vaka çalışmalarının tasarlanması.

Eğitim tasarımı ile ilgili aşağıdaki yazılarımı inceleyebilirsiniz.

 • ADDIE’yi Tanıyalım: Analiz

  Kurumsal öğretim tasarımından bu yazımda kısaca bahsetmiştim. Artık ADDIE’ye daha detaylı bakmamızın zamanının geldiğini düşünüyorum. Kısa bir hatırlatma ile başlayalım; ADDIE her harfin modelin ana aşamalarından birisine karşılık geldiği bir kısaltmadır: Analiz (A), Tasarım (D), Geliştirme (D), Uygulama (I) ve Değerlendirme (E). ADDIE modeli 1970’lerin sonunda Florida State University, Eğitim Teknolojisi Merkezi’nde geliştirilmiştir. Neredeyse elli

  15/07/2018
 • Eğitim Tasarımcısının 8 Temel Rolü

  Daha önceki yazımda kurumsal eğitim tasarım sürecinden bahsetmiştim (ilgili yazıma buradan ulaşabilirsiniz). Bu yazımda da eğitim tasarım sürecinde konu uzmanı kadar önemli rol oynayan eğitim tasarımcılarından beklenen 8 temel rolden bahsedeceğim.

  14/07/2018
 • Öğrenmenin Verileştirilmesi

  Kurumsal eğitimin yoğun olarak şirketlerin gündemine girdiği son 25-30 yılda, veri ve ölçümlemenin insan kaynaklarında ve eğitimdeki yeri büyük bir değişimle çok yukarılara taşınmaya başladı. Bu değişimde en önemli pay sahibi ise büyük veri (Big Data).

  12/07/2018
 • Kurumsal Öğretim Tasarımı

  Bir işin veya bilginin nasıl yapılacağına ait talimatların günümüzden çok uzun zaman öncelere dayandığını mısır piramitlerinde bulunan ve işçilere nasıl iş yapacağını, dinlenme sürelerini ve ödemeleri anlattığı varsayılan kabartma yazılarından görebiliyoruz.

  09/07/2018
 • Şirket İçi Veri Toplama Yöntemleri

  İhtiyaç analizi sürecini sizle bu yazımda paylaşmıştım. Bir istatistikçi olarak ihtiyaç analizinin kalitesini belirleyen en önemli faktörün verinin nasıl toplandığı olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bu yazımda sizler ile veri toplama sürecinde kullanabileceğiniz yöntemleri ve bu yöntemlerin özelliklerini paylaşmak istiyorum.

  09/07/2018
size nasıl yardımcı olabilirim?

Kurumsal akademilerin kurulması, geliştirilmesi, gelişim okullarının tasarlanması, iç eğitmen veya konu uzmanları ile eğitimlerin tasarlanması, eğitim teknolojileri çözümlerinin gelişim yapısına entegre edilmesi, teknik ve davranışsal yetkinliklerin tanımlanması ve gelişim yollarının oluşturulması için çalışıyorum. Siz de ihtiyaçlarınız veya işbirliği imkanları için bana ulaşabilirsiniz.

Kurumunuzda ihtiyacınız olan tüm gelişim ihtiyaçları için bize ulaşabilirsiniz.