Öğrenme Kültürü Oluşturma

Son dönemlerde şirketlerde geliştirdiğimiz uygulamalarda veya gelişim programlarıda sürdürülebilirlik için “öğrenme kültürü”nün önemini daha fazla konuşmaya başladık. Ben de öğrenme kültürü olan organizasyonların, daha yüksek iş sonuçlarına sahip olduklarına inanıyorum. Bununla birlikte öğrenme kültürü tam olarak nedir? Şirketinizin böyle bir kültüre sahip olup olmadığını nasıl anlarsınız? Daha da önemlisi, öğrenme kültürünü nasıl oluşturabilirsiniz? Gibi konulara odaklanmak istiyorum.

Şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmesine ve acil iş ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanan performans odaklı öğrenme, genellikle çoğu öğrenme organizasyonunun odak noktasıdır. Çalışanların eğitilmesinden yeni bir uygulamanın kullanılmasına ve yeni bir ürün sunumu için desteğin öğrenilmesine kadar, performansa dayalı programlar yakın vadeli, ölçülebilir iş etkisini ve potansiyel rekabet avantajını harekete geçirir.

Performans odaklı programların başarısı kuruluşunuzun şu yeteneklerine bağlıdır:
– Çözülecek sorunu açıkça teşhis etme (performans danışmanlığı).
– Kitleyi ve öğrenme ihtiyaçlarını anlama (ihtiyaç analizi).
– İlginç ve ilgi çekici içerik oluşturma (içerik geliştirme).
– Programı etkin bir şekilde konuşlandırıp yönetme (program yönetimi).
– İhtiyaç duyulan yeni teknolojiyi uygulama (e-öğrenme, simülasyonlar, oyunlar, vs.).
– Sonuçları ölçme ve iyileştirme alanlarını bulma (ölçümler).

Eğitim ve gelişim profesyonelleri olarak bu altı alandaki süreçleri ve becerileri sürekli geliştirmenin öneminin farkındayız. Ancak, gerçek bir öğrenme kültürü oluşturmak için öğrenme organizasyonları; şirketin büyümesine, değişimi yönetebilmesine, çalışanların yeteneklerini geliştirmeye ve işe aktarımına, inovasyona veya müşteri ilişkilerini geliştirmeye eşit derecede odaklanmak zorundadır. Bu alanları kurumun veya pozisyonların yetkinliklerine odaklanan öğrenme programları yerine, yetenek odaklı öğrenme diyebileceğimiz gelişim programları ile beceri geliştirmenin ötesine geçip geliştirmemiz gerekmektedir.

Yetenek odaklı öğrenme çözümleri çeşitli şekillerde alabilir. Çok katmanlı bir liderlik gelişim programları, uçtan uca satış eğitim programları veya şirket genelinde kalite ve süreç iyileştirme programlarını yetenek odaklı öğrenme için örnekler sayılabilir. Bu programların başarılı olabilmesi için şirketin kariyer ve performans yönetim süreci ile entegre olması ve üst yönetim desteği önemlidir. Yetenek odaklı çalışmalar genellikle çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, inovasyon (süreç veya ürün) ve müşteri sadakati gibi soyut faydalarla sonuçlanır. Bununla beraber, bu tür faydaların ölçülmesi performans odaklı programlardan daha zor olmasına rağmen, uzun vadede bir şirketin başarısı üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Bir öğrenme kültürünün temel özelliği, hem performans hem de yetenek odaklı öğrenme üzerinde eşit derecede durmasıdır. Öğrenme kültürleri performans desteği ve iyileştirme ihtiyacının farkındadır, ancak aynı zamanda iş stratejisinin bir parçası olarak, bireysel ve örgütsel öğrenmeyi de desteklemelidir.

Şirketinizin öğrenme kültürünü değerlendirmek için sorabileceğiniz sorular şunlardır:
– Şirketiniz performans yönetim süreçleri ile entegre çalışan gelişim sürecine sahip mi?
– Yöneticilerin, çalışanlarının performanslarını gözlemlemelerini ve geliştirmelerini desteklemek için koçluk programları var mı?
– Şirketiniz bazı yeni fikirlerin başarısız olacağının ve yenilik yapmaya cesaret edenleri “cezalandırmak” yerine, bu tür deneyimlerin değerli bir öğrenme sağlayabileceğinin farkında mı?
– Çalışanların önerilerde ve iyileştirmelerde bulunmasına yönelik süreçler bulunduruluyor mu? Böyle bir geribildirim ciddiye alınıyor mu?
– Şirket pazardaki değişikliklere ve müşterilerden alınan bilgilere uyum sağlıyor mu?
– Şirketiniz değişim ve adaptasyon konusunda deneyimli mi?
– Şirketiniz gerektiğinde işlerini piyasaya veya rekabetçi değişimlere göre değiştirmek için gerekli yetenek ve süreçlere sahip mi?

Özetle: Bir öğrenme kültürü iş süreçlerinden oluşan bir senfoni ile inşa edilir; şirketteki yöneticiler tarafından harekete geçirilir. Eğitim ve gelişim profesyonelleri olarak sizin rolünüz bu senfoniyi yönetmektir. Öğrenmenin dengelenmesini, bazı programların anında iş sonuçlarını harekete geçirmesine, kalan programların ise şirket stratejilerini geliştirmek için yapılan yatırımlar olmasını sağlarsınız.

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.