Kurumsal Eğitimin Tanımı ve Amacı

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir. (Kaynak: Wikipedia)

Eğitim ve gelişim faaliyetleri ile amaçlanan, insan kaynağını en verimli performansı sergileyecek hale getirerek, kurumun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktır. Kurumun verimlilik ve rekabetçilik düzeyi çalışanlarının kollektif çabalarının direk sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların işlerinde daha yeterli ve yetkin olmaları için kurumlarda eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütülmekte ve bu faaliyetlerden etkili bir şekilde yararlanan kurumların hedeflerine ulaşmada daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir.

The Association for Talent Development (ATD) tarafından 2014 yılında 373 organizasyonun katılımı ile yapılan bir State of Industry araştırmasının sonuçlarına göre, eğitim alan çalışanların toplam çalışanlara oranı ve çalışan başına düşen eğitim harcamaları daha yüksek olan şirketler; çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi kurumsal performans göstergelerinde daha başarılı sonuçlar elde etmektedirler.

Kurum içinde düzenlenen eğitimlerin odaklanabileceği üç temel gelişim alanı vardır; Bilgi, Tutum, Davranış/Beceri

Eğitim ve Gelişimin Çalışanlara Faydaları;
– Şirketin hedeflerini tanır.
– İş bilgisi ve becerilerini geliştirir.
– Yenilikler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.
– Çalışanın gelişime ayak uydurmasını kolaylaştırır.
– Çalışanlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar.
– Motivasyonu arttırır.
– Güven oluşturur, açıklığı sağlar ve yaratıcılığı geliştirir.
– Ast-üst ilişkilerini güçlendirir.
– Gelişimlerine katkıda bulunur.

Eğitim ve Gelişimin Kurumlara Faydaları;
– Çalışanlara işlerinde gerekli olan bilgi, tutum, davranış/becerileri kazandırarak, insan kaynağının etkinliğini arttırır.
– Kurum hedefleri ile çalışanın bireysel hedeflerinin bütünleşmesini sağlar.
– Kurum içinde kontrol ve denetim yükünü azaltır.
– İş kazalarını azaltır ve iş güvenliği sağlar.
– Hata oranlarını düşürür. Buna bağlı olarak bakım ve onarım giderlerini azaltır.
– Malzeme ve hammadde israfını önler.
– Çalışanların yeniliklere ve gelişimlere uyumunu sağlar. Buna bağlı olarak işgücü devri nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyet kayıplarını azaltır.

Eğitim Yönetim Süreci
Eğitim yönetim süreci aşağıda listelenen yedi temel aşamada ele alınmaktadır.
– Eğitim stratejisinin belirlenmesi
– Eğitim ihtiyaç analizi
– Eğitim planlaması
– Eğitim tasarımı
– Eğitim organizasyonu ve lojistik
– Eğitimin yürütülmesi
– Eğitim değerlendirme

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.