Kurumsal Akademiler için Kritik Başarı Faktörleri – 2

Bir önceki yazımda kurumsal akademilerin başarısını, varlığını, sürdürülebilirliğini destekleyen 6 başarı faktörüne yer vermiştim. Bu yazımda kalan 6 maddeye yer vereceğim. Yazının ilk bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Mutlaka Öğrenmenin İşe Aktarımını Sağlayın
Şirketlerde kurumsal akademilerin operasyonel olarak görülmesinin temel nedeni gelişim faaliyetlerinin işe sınırlı derecede aktarılmasıdır. Bu sorun gelişim faaliyetinin içeriğinin ihtiyaca ne derecede uygun olduğunun dışında çalışma ortamlarında, öğrenmenin performansına dönüşmesini engelleyen düzgün işlemeyen süreçlerden de kaynaklanabilir. (Eğitim tasarımı konusuna girmeyeceğim. Bu konuda “Kurumsal Öğretim Tasarımı” yazımı incelemenizi tavsiye ederim.)

Tabii ki, burada “bizim yapabileceğimiz birşey yok, sorun sizde kendinizi düzeltin” gibi bir yaklaşım ile ilerleyemeceğimiz için elimizi taşın altına koymamız gerekecektir. Bu durumda genellikle katılımcıların, varsa astlarının, üstlerinin, iş ilişkisi içinde olduğu grupların görev tanımlarını, yetkinliklerini, süreçlerini hatta yöneticilerin öğrenmenin işe aktarımını ne kadar desteklediğini inceleriz.

Buarada bir örnek vermeyi faydalı görüyorum. Adisa olarak gerçekleştirdiğimiz mavi yaka takım lideri eğitim programlarında ilk yaptığımız şey iş yönetimi çalıştaylarıdır. Öncelikle üretim yöneticileri, hatta genel müdür seviyesi ile organizasyonda bulunan ekip lideri, formen pozisyonlardan beklentileri, göstergelerini, operasyona katılma ihtiyacını analiz ediyoruz. Bu çalışma sonucunda ilgili kişilerin görev tanımları, operasyona ne seviyede katılacakları, haftalık iş planları ve takip edecekleri göstergelerde el sıkıştıktan sonra gelişim programını oluşturup, ilerliyoruz.

Kurumsal Akademinizi İşletme Gibi Yönetin
Bir işletmenin temel olarak Yönetim, Pazarlama, Üretim ve Finans olarak gruplandırabileceğimiz 4 fonksiyonu bulunmaktadır.

Yönetim Fonksiyonu: İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için bir takım faaliyetleri yerine getirmesi gerekir. Bu faaliyetler yerine getirilirken yönetim fonksiyonları gerçekleştirilir. Bu yönetim fonksiyonları belli ve ortak bir amaç için çalışan tüm işletmelerde amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar yerine getirilerek işletmelerde yönetim süreci gerçekleştirilmektedir.

Üretim Fonksiyonu: İşletmelerde üretim fonksiyonu işletmenin rekabet avantajı sağlaması açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyondur. Çünkü işletme tüketici istek ve ihtiyaçlarını üretim fonksiyonu ile karşılamaktadır. İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi ve etkin çalışabilmesi üretim fonksiyonunun verimli çalışmasına bağlıdır.

Finansman Fonksiyonu: Finansman fonksiyonu, işletmenin temel fonksiyonlarından biridir. Çünkü işletmeler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için nakit veya fon gibi bir takım finansal araçlara ihtiyaç duyarlar. İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve dolayısıyla amaçlarına ulaşabilmesi için söz konusu finansal araçların sağlanması finansman fonksiyonunun temel işlevidir.

Pazarlama Fonksiyonu: İşletmeler var olabilmek için tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar.Söz konusu istek ve ihtiyaçlar tüketicinin istediği yerde, istediği miktarda ve fiyatta hazır olmalıdır. Aksi takdirde tüketici tatmini sağlanamayacaktır. İşletmelerde pazarlama fonksiyonu üretici ile tüketici arasında köprü görevi görerek tüketici tatmininin sağlanmasına yönelik faaliyetler içermektedir. Bu nedenle, günümüzün yoğun rekabet ortamında pazarlama faaliyetleri hayati bir öneme sahiptir.

Kaynak: Wikipedia

Kurumsal akademilerde aynı işletmelerdeki gibi;
– Hedeflerinin, süreçlerinin, faaliyetlerinin takip edildiği bir yönetim fonksiyonuna,
– Hedef kitlesine hizmet üretecek bir üretim fonksiyonuna,
– İster üst yönetime, ister hizmet verdiği alanların yönetim seviyelerine karşı sorumlu olduğu bütçeyi yöneten ve harcamaların hesabını verebilecek bir finansman fonksiyonuna,
– Hizmetlerinin, süreçlerinin, başarılarının iletişimini yapabilecek, gerektiği zaman gelişim faaliyeti satabilecek bir pazarlama fonksiyonuna sahip olmalıdır.

Fonksiyonlar, birimler ile karışmasın. 5 kişilik bir organizasyon da bu şekilde çalışabilir.

Kurumsal Akademinin Şirket İçin Değerini Gösterin
Benim şimdiye kadar karşılaştığım üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamı kurumsal akademiyi sadece kaç kişiye eğitim verdik, kaç adam*saat eğitim verildi, bütçeyi nasıl kullandık, iç eğitmen sayısı, eğitim değerlendirme sonuçları, eğitim yönetim sistemine kaç kişi girdi, kaç içerik izlendi gibi veriler üzerinden tanıyor.

Şimdiye kadar tüm konuşmalarımız bir kurumsal akademinin şirket stratejisine ve hedeflerine katkı sağlaması gerektiği yönünde. Dolayısıyla faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin dışında şirket hedeflerine nasıl etki ettiğini gösterecek nicel-nitel verilerin bulunduğu, haftalık, aylık, çeyrek yıllık ya da yıllık bazda (veya hatta anlık) katkısını göstererek verilerin makro seviyeli olarak yer aldığı bir yönetim paneli (dashboard) yapısına ihtiyacınız olacaktır.

Müşteri Memnuniyeti Önemlidir
Öğrenme deneyimi konusunu ayrı bir yazıda yer vereceğim. Müşteri memnuniyeti konusunu özellikle kurumsal akademi yöneticileri için yazıyorum.

Kurumsal akademi yöneticilerinin, liderlerinin mutlaka müşterileri diyebileceğimiz birim / fonksiyon yöneticileri ile sürekli temasta olmaları, anlık olarak strateji ve hedef güncellemelerinden haber olmaları, doğru analiz yapabilmeleri ve çözüm sunabilmeleri gerekmektedir.

Şirket içinde bir kurumsal akademinin stratejik olarak konumlanmasında, müşterilerinden gelen “tam zamanında” veya “tam da benim için” gibi geribildirimler mükemmel kaldıraçlardır.

Yönetim Ekiplerini, Gelişim Faaliyetlerinin İçine Ekleyin
Yazımın bir önceki bölümünde kritik yöneticilerden destek alınması gerektiğinden bahsetmiştim. Kuruluş aşamasında bu kişilerden destek almak bir çok açıdan işinizi kolaylaştırır. Süreç ilerledikçe artık genişlemeye, program sponsorlarına, teknik danışmanlık alabileceğiniz konu uzmanlarına ihtiyacınız olacaktır.

Bu durumlarda genelde çalıştığım şirketlere radikal bir çözüm önerisinde bulunuyorum. Açıkcası ben de Jack Welch’in röportajlarından birinde dinlemiştim. General Electric CEO’su iken her ay birkaç gün şirketin yönetim enstitüsünde çalışıyormuş. Yönetim seviyesindeki tüm çalışanları oryantasyon, liderlik, potansiyel geliştirme programlarında veya analiz, danışmanlık rolleri gibi etkin rollerde kullanın. Sadece eğitmenlik değil, sürecin tüm aşamalarına katılmalarını sağlayın. Leaders as Teachers diyebileceğiniz bu yapıyı bu kişilerin hedef kartlarına ekleyin ve kurum kültürünün bir parçası haline getirin.

Bu size çok güzel bir deneyimlerden öğrenme ve üst yönetim seviyesinde sürekli öğrenme yapısı sağlar.

Her Zaman Bir İletişim ve Pazarlama Planınız Olsun
Birçok maddede konusu geçti ama özellikle son maddeye sakladım.

Tüm kurumsal akademiler, görünürlük, kabul görme ve başarı için pazarlamaya ve markalaştırmaya ihtiyaç duyar.
Pazarlama; amacı, rolü, kapsamı ve başarıyı iletir. Hedef kitlenin kurumsal akademinin neyi temsil ettiğini anlamaları için markalaştırma önemlidir.

İyi bir kurumsal akademinin mutlaka stratejik pazarlama planı ve iletişim takvimi vardır.
İletişim takvimi sadece özel gün kutlamalarından, eğitimlerde veya toplantılarda çekilen fotograflardan oluşmaz. Farklı hedef kitlelere yada hedef kitlenin içindeki farklı gruplara yönelik, belirli bir amacı bulunan faaliyetler bulunmalıdır.

Yazımın son bölümü bu şekilde. Özellikle iletişim konusu kurumsal akademilerde ciddi bir sorun. Organizasyonlarda son dakika elinde fotograf makinesi ile koşarak gelenlerden, sürekli eğitimlerden fotograf paylaşan veya sosyal medya hesaplarında sadece özel günler bulunan birçok kurumsal akademiye faydasının olacağını düşündüğüm ayrı bir yazı yazmayı düşünüyorum.

Sizler de kurumsal gelişim ve kurumsal akademiler ile ilgili geliştirmek istediğiniz veya deneyim yaratmak istediğiniz süreçler varsa, Kurumsal Akademi Tasarımı ve Gelişimi çözümlerimi inceleyebilir veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşabilirsiniz.

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.