Kurumsal Akademi Tasarımı ve Gelişimi

Günümüzün zorlu iş ortamı, hızla değişen müşteri ihtiyaçları ile birleştiğinde kurumların stratejilerini, çalışanlardan bekledikleri katkıları ve rolleri yeniden tanımlaması gerekmektedir. Bu dönüşüm sürecinde eğitim ve gelişim birimlerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır.

Bununla birlikte rekabetin, değişimin ihtiyacının ve belirsizliğin artması üst yönetimin, özellikle geleneksel ve dönemsel eğitim faaliyetlerine yönelik her yatırımı sorgulamasına ve gelişim faaliyetlerinin uzun vadeli ticari etkileri değerlendirmelerine yönlendirmektedir.

Sınırlı kaynaklara ve sıkı bütçelere sahip olan eğitim ve gelişim birimlerinin stratejik olarak düşünmeleri, proaktif bir şekilde hareket etmeleri ve şirketin stratejisine katkıda bulunmaları, tüm çalışanların becerilerini ve mesleki gelişimlerini desteklemesi gerekmektedir.

Bahsettiğimiz bu hedefler, talebe yönelik, reaktif ve prosedürlere yoğunlaşan eğitim yaklaşımıyla değil, stratejik ve bütünsel bir yaklaşım sunan Kurumsal Akademiler ile elde edilebilir.

Kurumsal Akademi Nedir?
Bir Kurumsal Akademi, şirketin stratejiklerini ve iş gereksinimlerini gerçekleştirebilmesi için organizasyonun yeteneklerini geliştirirken, çalışanların bireysel ve mesleki gelişimleri çeşitlendirilmiş gelişim kaynakları sunan eğitim ve gelişim birimidir (merkezidir).

Bu nedenle, kurumsal akademilerin faaliyetlerinde üst yönetim, eğitim ve gelişim sürecine aktif olarak dahil olarak, gelişim faaliyetlerini şirket için rekabet avantajı yaratacak hale getirir.

Neden Kurumsal Akademi?
Stratejiler ile Hizalanma ve Süreç Yönetimi
– Kurumsal akademiler şirketin stratejik önceliklerine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiştir.
– Şirketin öğrenme yapısı ile şirket stratejileri ve hedefleri arasındaki uyumu oluşturmak için proaktif çalışan bir iş ortağı olarak hareket eder.
– Koçluk ve mentorluk gibi uygulamalar ile şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlar.
– Kurumsal bilgiyi ve hafızayı yazılı hale getirmekten ve şirket içinde yayılmasının sağlanmasından sorumludur.

Organizasyon Kültürünün ve Büyümenin Yönetimi
– Beklenen organizasyon kültürünün oluşturulması için önemli bir kanaldır. Aynı zamanda büyüme sürecinde kültürün aktarılmasını ve korunmasını sağlar.

Eğitim ve Gelişim Maliyetlerinin Optimizasyonu
– Kurumsal akademiler şirketin bilgi ve deneyimlerini aktarmak için iç eğitmenleri veya yöneticileri (leaders as teachers) kullandığından orta ve uzun vadeli maliyet avantajı sağlar.
– Kurumsal akademiler formal ve informal eğitim faaliyetlerini birlikte kullandıkları için kritik pozisyonlar hariç bireylerin gelişimlerinin maliyetlerinde optimizasyon sağlayacaktır.
– Eğitim ve gelişim faaliyetleri şirketin iş stratejilerine ve hedeflerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandığından, yatırımların geri dönüşü de şirkete karlılığına veya verimliliğine etki edecektir.

İşveren Markası ve Çalışan Bağlılığı
– Kurumsal akademiler çalışanların kendi gelişimlerinin sorumluluğunu aldıkları sürdürülebilir, bireysel ve mesleki gelişim faaliyetleri sunar. Bu faaliyetlerin işveren markası oluşturma ve çalışan bağlılığı yaratmada olumlu katkıları vardır.

Size Neler Sunabiliriz?
– Şirket stratejilerine yönelik kurumsal akademi vizyon, misyon ve stratejik hedeflerinin belirlenmesi. Üst yönetim veya yönetim ekipleri ile çalıştaylar yapılması.
– Mevcut eğitim ve gelişim süreçlerinizin gözden geçirilmesi.
– Kurumsal akademi kurulum sürecinizin yönetilmesi veya bu süreçte ilgili ekiplerinize destek olunması.
– Sadece çalışanlarınız için değil, paydaşlarınızın da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurumsal akademi modelinizin oluşturulması.
– Eğitim ve gelişim prosedürlerinizin ve dokümanlarının oluşturulması.
– Şirketin kurumsal bilgi ve deneyimini dokümante edecek öğretim tasarımı çalışmalarının yapılması, konu uzmanlarının veya iç eğitmenlerin seçilmesi veya geliştirilmesi.
– Eğitim ve gelişim profesyonellerine mentorluk yapılması.
– Eğitim ve gelişim süreçlerinin pazarlanması için görsel tasarım çalışmaları yapılması.
– Eğitim teknolojileri süreçlerinizin tanımlanması ve desteklenmesi.
– Oryantasyon programlarının veya gelişim okullarının tasarlanması, ölçümlenmesi.
– Öğrenme deneyimi ve deneyim tasarımıçalışmalarının yapılması.
– Örgütsel, fonksiyonel veya bireysel ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması.

İlgilendiğiniz konular veya ihtiyaçlarınız ile ilgili gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşabilirsiniz.