Kurumsal Akademi Hizmet Modelleri

Bir kurumsal akademi, bağlı bulunduğu şirketin stratejileri, ihtiyaçları, kültürü gibi değişkenler düşünüldüğünde birden fazla amaçla kurulabilir. Ben de sizlerle kabul görmüş kurumsal akademi hizmet modellerini paylaşmak istiyorum.

Türkiye’de bu işleri yapan herhangi bir kurumsal akademi yok mu; neden sadece yurt dışından örnekler var diye düşünebilirsiniz. Bence çok iyi örneklerimiz var ancak bu yazımda modeli ilk uygulayan ve bize kazandıran şirketleri yazmaya çalıştım.

1- Kapsamlı Eğitim ve Gelişim Merkezi Olarak Kurumsal Akademi;
Bu model, eğitim ve gelişim süreçlerinin tamamını kurumsal akademi bünyesinde tutarak; bağlı olduğu şirkete veya grup şirketlerine bireysel, mesleki veya davranışsal yetkinliklere yönelik eğitim ve gelişim faaliyetleri sunmak, liderlerin veya yeteneklerin gelişimini desteklemek ve iş birimleri için stratejik süreç desteği sağlamak gibi faaliyetleri kapsar.

Tüm bu süreçler için önemli sayıda tam zamanlı çalışan istihdam edilmesi gerekebilir. Bu model için en bilinen örnekler; küresel öğrenme fonksiyonu 1.800’den fazla kişiyi içeren IBM veya yaklaşık 1,2 milyar dolar eğitim ve gelişim bütçesine sahip General Electric’dir.

2- Üst Düzey Yönetici Eğitim ve Gelişim Merkezi Olarak Kurumsal Akademi;
Bu modelde genellikle yetenek yönetimiyle yakından bağlantılı, geleceğin yöneticilerini yetiştirmek veya mevcut yöneticileri geliştirmek için kurgulanmış işletme okulları (büyük çoğunluğu eğitim firmaları ve stratejik ortaklıklarla desteklenen eğitim ve gelişim imkanları) bulunur.

Bu tip kurumsal akademilerin başlıca rolü, harici ortakları ve dâhili paydaşları şirketin stratejisi ve kültürü ile uyumunu garanti edecek şekilde koordine etmektir. Küçük bir eğitim biriminin bulunduğu, gelişim programları için Harvard, Stanford, Wharton, Berkeley, Babson, INSEAD, IMD ve London School of Business gibi üniversiteleri içeren 400’den fazla ortak ile çalışan Novartis bu modelin en bilinen örneğidir.

3- Profesyonel Eğitim Merkezi Olarak Kurumsal Akademi;
Bu modelin odak noktası şirketin faaliyet alanına uygun olan alanlarda mesleki uzmanlığın garanti edilmesidir. Bu aslında eğitim sisteminin yeterli özelliklerde öğrenci geliştiremediği zamanlardaki ilk kurumsal akademilerin kökenleridir. Siemens’in Küresel Öğrenme Kampüsü veya Bosch veya Umicor’un teknik akademileri bu modelin en bilinen örnekleridir.

4- Bilgi Yönetim Merkezi Olarak Kurumsal Akademi;
Bu modelde; kurumsal akademi bağlı olduğu organizasyonun, çalışanlarının uzmanlığından faydalanacağı sistemlere ve mekanizmalara sahip olmasını garanti etmektedir. Bu, paylaşım ve işbirliğiyle öğrenmeyi destekleyen sosyal bir altyapının oluşturulmasının yanı sıra, konu uzmanlarının ortaya çıkarılmasını ve bilginin yazılı hale getirilmesini de kapsar.

Bu modelin en önemli bileşenlerinden birisi olan kurumsal öğretim tasarımı hakkındaki yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

4.000’den fazla aktif öğrenme topluluğu bulunan Caterpillar Üniversitesi veya temel odak noktası bilgi yönetimi olan ENI Kurumsal Üniversitesi bu modelin en bilinen örnekleridir.

5- Değer Zinciri Verimliliğini ve Dinamiklerini Geliştirmeye Yönelik Platform Olarak Kurumsal Akademi;
Bu modelde şirketler kurumsal akademilerini, satış kanallarını, tedarik zincirlerini veya müşterilerini desteklemek, süreçlerini optimize edecek, maliyetlerini düşürecek veya inovasyonu destekleyecek organizasyonlar arası öğrenme süreçlerinde yer almak için kullanırlar.

Tüm satıcılarında yüksek ve tutarlı bir kalite seviyesi garanti etme misyonu ile şirketin satış organizasyonunun bir parçası olan Toyota Üniversitesi veya teknolojilerinin profesyonel dağıtımını ve desteklenmesini garanti etmek için özel olarak Cisco dışından mühendislere eğitim ve sertifika vermeye odaklanan Cisco Üniversitesi’nin (Microsoft’un sertifikasyon modeli ve eğitimleri de bu model için de düşünülebilir) başlangıç modeli bu modelin en bilinen örnekleridir.

6- Stratejik ve Organizasyonel Dönüşüm Aracı Olarak Kurumsal Akademi
Tüm eğitim ve gelişim görevlerinin yanı sıra kurumsal akademiler, şirketlerde değişimi ve stratejiyi desteklemeye yönelik en önemli araçtır. Diyalog forumlarından, strateji uygulama atölyelerinden ve hedef kitleye göre özelleştirilmiş eğitimlerin bulunduğu gelişim faaliyetlerinden oluşan iyi tasarlanmış bir mimari sadece bilgileri iletme ve yeni stratejileri gerçekleştirmek için gerekli olan becerileri ve davranışları geliştirme mekanizması olarak görev yapmaz; aynı zamanda “yeni yolun” değerlerini ve felsefesini içselleştirmeye yardımcı olur ve pilot projelerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

BMW’nin otomotiv endüstrisinin geleceğini keşfetmek için şirketin strateji departmanı ile yakından çalışan bir öğrenme fonksiyonu kurması ve daha sonra sonuçlara göre yenilikçi “inceleme laboratuvarları” kullanarak uygulamaların geliştirilmesi bu modelin en bilinen örneğidir.

7- Temel Uygulamalar İçin Standardizasyon Motoru Olarak Kurumsal Akademi;
Bu modelde kurumsal akademiler, küresel şirketlerdeki iş gücünün kalite, bilgi veya kültür tutarlılığını garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu şirketin iş modeli veya marka yönetimi için kritik rol oynar.

Dünyanın en büyük danışmanlık şirketi olan Accenture’ın iş modeli, üniversite mezunlarının işe alınması, şirketin Chicago yakınlarındaki St. Charles’de bulunan 1.200 kişinin konaklayabileceği öğrenme kampüsünde gelişim programlarından geçirilmesi ve firmanın standart yöntemi konusunda uzman hale gelmeleridir. 2011 yılında Deloitte aynı amaçla Teksas’ta 800 kişinin konaklayabileceği bir tesis açmış bulunmaktadır. Danışmanlık şirketleri dışında, programları vasıtasıyla 31.000 küresel franchise restoranında aynı ürün kalitesini ve aynı yönetim yaklaşımını sağlayan McDonald’s Üniversitesi de bu modelin en bilinen örneğidir.

8- Kültürel Entegrasyon Aracı Olarak Kurumsal Akademi
Bu modelde kurumsal akademiler, fonksiyonlar veya şubeler arasında işbirliği ve iletişimi teşvik ederek, kurumsal değerlerin organizasyonun tamamında yayılmasını sağlayacak kültürel entegrasyon platformu şeklinde hizmet ederler. Bu rol, genellikle fonksiyon, şube, şirket birleşmeleri veya kriz dönemlerinde şirket kültürüne bağlı olmanın öneminin artmasından dolayı ortaya çıkabilir.

Öncelikli olarak şirketin yaşadığı birçok birleşmeyi özümsemek için kültürler arası diyalogları teşvik etme amacıyla Turin Öğrenme Merkezi’ni kurmuş olan İtalya’nın bankacılık devi Unicredit örnek olarak verilebilir. Bunun dışında Daimler, Chrysler birleşmesinin ilk günlerinde yeni işbirlikçi kültürü teşvik etmek için kurumsal akademisini kullanmıştır. Koreli şirketler grubu olan Samsung kurumsal akademisinin temel bir amacının “Samsung çalışanlarının değerlerini ve eylemlerini bir doğrultuya getirme” olduğunu açıkça ifade etmekte ve Seul’de bulunan 1.200 kişinin konaklayabileceği eğitim kampüsünde 4 haftalık zorunlu kültür programı uygulamaktadır.

9- Üniversitelerin İkamesi Olarak Kurumsal Akademi
Ön lisans ve lisans seviyesindeki eğitim sistemindeki eksiklikleri kapatmak ve özel iş alanlarındaki aday çalışan sayısını arttırabilmek için onaylı dereceler veren klasik akademik programlara sahip az sayıda kurumsal akademi de bulunmaktadır.

Bu modeldeki en önemli örnek Hindistan’ın bilgi teknolojileri devi Infosys’dir. Dünyanın en büyük kurumsal kampüsü olan Hindistan’daki, küresel eğitim merkezi Mysore, aynı anda 15.000 öğrencinin eğitim gördüğü gerçek bir üniversite ikamesi görevi görür. Sonrasında ise öğrencilerinin %1’inden daha azı Infosys çalışanı haline gelir. Bunun dışında Scuola Enrico Mattei aracılığıyla enerji ve çevre yönetimi ve ekonomi alanlarında yüksek lisans sunan İtalya’nın petrol ve benzin devi ENI ve ülke genelinde finans lisans programları bulunan Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank örnek olarak verilebilir.

10- En Üst Yönetim ve En Üst Endüstri Paydaşları İçin Diyalog Platformu Olarak Kurumsal Akademi
Son olarak en ütopik sayılabilecek modele yer vermek istiyorum. Bu modelde kurumsal akademiler şirketin ve toplumun temel sorunlarını yansıtacak ve muhtemelen de ele alacak bir merkezdir.

Fransız elektrik şirketi EDF 2005 yılında kurumsal akademisini kurduğunda, ilk olarak küresel ısınma veya enerjinin geleceği gibi küresel öneme ve uygunluğa sahip endüstriyle ilgili hususları tartışmak üzere Nobel Barış Ödülü’ne sahip üst düzey küresel beyin takımlarını ağırlamıştır. Benzer şekilde küresel ikili sigorta şirketi olan Swiss-Re, Küresel Diyalog Merkezi’ni ortaya çıkan küresel riskleri daha iyi anlamak amacıyla küresel iş ve düşünce liderlerini bir araya getirmek için kullanır. Bu model eğitim ve gelişim ile çok ilgili olmamasına rağmen imaj oluşturma ve paydaş ilişkileri amacına hizmet eder ve geleneksel “Universitas” (tam anlamıyla “bütün”, “evren”, “dünya”) olgusuna muhtemelen en yakın olanıdır.

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.