Analiz Sürecindeki Problemlerin Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Eğitim ihtiyaç analizi sürecini ve bu süreçte kullanabileceğimiz soru örneklerine bu yazımda yer vermiştim. Bu süreç içinde hem katılımcılardan hem de yönetim seviyesinden aldığımız geribildirimler sonucunda ortaya çıkabilecek problemlerin hepsi eğitim ve gelişim faaliyetleri ile çözülemeyecektir. Bu kapsamda karşılaşabileceğimiz olası problemleri iş süreçlerini veya sunduğumuz gelişim faaliyetlerinimizi / içeriklerimizi güncelleyerek de çözebiliriz.

Bu yazımda ihtiyaç analizi aşamasında sorduğumuz sorulara nasıl çözüm önerilerinde bulunabileceğimizi ana hatları ile derlemeye çalıştım.

Odak Noktalarımız

Yapma Yetkinliği Var Yapma Yetkinliği Yok
Yapma İsteği Var 1. Yapabilir / İstiyor Durumu
Bu durum en çok kaynak (ekipman, zaman vb.), iş tanımı veya hedef sorunlarından kaynaklanabilir.
– Performans eksikliği için alternatif nedenler araştırılabilir.
– Zaman ve kaynak sağlanarak süreç gözlemlenebilir.
– Teknik veya gelişim koçluğu verilebilir.
2. Yapamaz / İstiyor Durumu
Bu durum yetkinlik veya bilgi eksikliğinden ortaya çıkabilir. Bu nedenle ihtiyaç analizi sonucunda eğitim ve gelişim faaliyetlerine en çok odaklanmamız gereken bölüm olabilir.
– Yetkinliğin arttırılması için teknik gelişim sağlanabilir
– İşbaşında öğrenme faaliyetleri düzenlenebilir
Yapma İsteği Yok 3. Yapabilir / İstemiyor Durumu
Bu durum en çok motivasyon eksikliğinden kaynaklanabilir.
– Koçluk sunulabilir.
– Geribildirim verilebilir.
– Motivasyon faktörleri araştırılabilir.
– Büyük resim gösterilebilir veya süreç geliştirme döneminde sürece dahil edilebilir.
– En iyi uygulama örnekleri ve yarattığı sonuçlar paylaşılabilir.
4. Yapamaz / İstemiyor Durumu
Bu durum süreçlerdeki hatalar, çatışmalar, belirsizlikler, yanlış kişiye verilen görevler, yönetsel sorunlar gibi dış faktörlerden kaynaklanabileceği gibi yetkinlik eksikliği sonucunda ortaya çıkmış bir motivasyon eksikliğinden de kaynaklanabilir. Tüm bu nedenler düşünüldüğünde öncelikle yapma isteği yaratmak, sonrasında ise işi yapabilir seviyeye getirmek faydalı olacaktır.
– Yetkinliğin arttırılması için teknik gelişim sağlanabilir
– Koçluk sunulabilir.
– Geribildirim verilebilir.
– Motivasyon faktörleri araştırılabilir.
– Sorunun ortaya çıkmasına neden olan faktörler araştırılabilir.
– Büyük resim ve iş sonuçlarının kişisel katkısı gösterilebilir.
– En iyi uygulama örnekleri ve yarattığı sonuçlar paylaşılabilir.

İhtiyaç Analizi Çıktılarımız

Olası Nedenler Çözüm Önerileri
Bilgi ve Beceri Eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyin.Mevcut eğitim ve gelişim faaliyetleri sorunu karşılamakta yetersiz kalıyorsa geliştirilmesi gerekebilir. Güncelleyici / pekiştirici faaliyetler veya pratik / simülasyonlar ile yetkinliğin güncelliğini sağlayın. İş süreçlerine destek verin, mümkünse koçluk yapın.
Kişisel Kapasite Mentorluk ve sürekli takip ile eğitim ve gelişim faaliyetlerini destekleyici takip mekanizmaları sağlayın. Kapasite artışı gözlemlenmemesi durumunda rotasyon alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Standartlar Standartları değişen iş süreçlerine uygun olarak güncelleyin. Şirket içinde bilgi standardizasyonu sağlamak için standartları duyurabilir veya görünür hale getirebilirsiniz.
Ölçümleme Performansı daha net bir şekilde ölçecek ölçümleme yöntemleri ve göstergeler geliştirin. Bu göstergelerin şirket içinde bilinir ve çalışanlar tarafından görünür olmasını sağlayın.
Geribildirim Geribildirim ortamı oluşturmak için şirket içinde geribildirim kültürü oluşturacak sistemler oluşturun.
Koşullar İş ortamını yeniden organize edin. Kullanılan materyal veya ihtiyaç olan bilginin güncelliğini sağlayın. İşi veya görev tanımını yeniden tasarlayın. Performansın önündeki engelleri ortadan kaldırın.
Ödüllendirme Olumlu davranışları veya sonuçları ödüllendirin. Şirket içinde şeffaf bir ödül sistemi oluşturun ve bu sistemin tüm çalışanlar tarafından bilinmesini ve kullanılmasını sağlayın.

Bu blogu, kurumsal akademilerin yapılandırılması, kurumsal eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, yetkinlik analizi, öğrenme yolculuğu tasarımı, öğretim tasarımı, iç eğitmenlik, gelişim faaliyetlerinin tutundurulması ve kültürel dönüşüm konularında bilgi, deneyim ve uygulamalar paylaşmak oluşturdum. Ele aldığım herhangi bir konu ile ilgili sorunuz ya da yayınlanmasını istediğiniz bir konu öneriniz olduğunda gunduz.guldamlasi@outlook.com e-posta adresinden veya Bize Ulaşın sayfasından bana ulaşmanızı rica ediyorum.